O nás

Vážení sběratelé, vítejte na stránkách Společnosti sběratelů fiskální filatelie & jiných známek, odborná sekce Svazu Českých filatelistů.

 

Naše Společnost sdružuje sběratele a zájemce o kolky (kolkové známky, kolkové signety), známky daňové, dávkové, poplatkové a jiné např. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní (městské) poplatkové známky a bolety atp.

Vydáváme vlastní barevný časopis 2x do roka (Bulletin společnosti sběratelů fiskální filatelie & jiných známek), kde jsou publikovány odborné články z našeho zájmového odboru, informace o dění ve Společnosti sběratelů. Rovněž pořádáme 2x ročně sálovou aukci, přehled losů je přílohou našeho časopisu. Podle možností alespoň jednou do roka pořádáme aukci písemnou. Samozřejmostí je možnost konzultací s našimi zkušenými sběrateli.

Pro sběratele jsme vydali a vydáváme řadu Katalogů a sběratelských příruček, kde získá pokročilý i začínající sběratel potřebné informace pro doplňování a uspořádání své sbírky. Příručky a katalogy jsou přednostně určeny pro členy Společnosti (pokud mají zaplacen roční poplatek za výrobní cenu). Informace o členství ve Společnosti sběratelů lze získat na uvedené kontaktní adrese.

 

Krátce z historie Společnosti fiskálních cenin & jiných známek.

 

Bylo to v roce 1986, kdy se na základě inzerátu ve Filateli poprvé sešli zájemci o sběratelský obor kolků. Setkali  jsme se v  kavárně Valdek v Praze na Vinohradech, Náměstí Míru. Uvažovali jsme co dál a se spásným nápadem přišel

p. Jaroslav Ondráček, tehdy zaměstnanec ČSD, který nás upozornil, že v Ústředním kulturním domě železničářů (ÚKDŽ) na Vinohradech mimo jiné podporují i zájmovou činnost. A tak jsme se tam s p. Ondráčkem vypravili a v kulturním oddělení ÚKDŽ (dnes Kulturní dům na Vinohradech) nalezli pochopení. A od té doby jsme se tam scházeli pravidelně. Kulturní oddělení ÚKDŽ nám také umožnilo vydat první katalogy a vydávat časopis. Bylo to samozřejmě poněkud primitivní, neboť tenkrát veškerá publikační činnost byla pod dozorem. A tak jsme své tiskoviny psali na rozmnožovací blány a v ÚKDŽ nám je rozmnožili. V ÚKDŽ jsme také uspořádali několik úspěšných výstav. Spolupráce s ÚKDŽ trvala až do roku 1992, kdy byl dům předán do nájmu a veškerá činnost  zájmových organizací tak skončila. Krátce jsme spolupracovali s Klubem sběratelů kuriozit a scházeli se kde se dalo, respektive kde se nám podařilo zdarma získat místnost pro schůzku. Od roku 1993 jsme jednali o zařazení naší Společnosti - tehdy pojmenované "Sekce sběratelů fiskálních cenin" a od roku 1994 jsme se stali součástí Svazu českých filatelistů. Zde naše činnost pokračuje i dnes. Podařilo se nám získat několik sponzorů z nichž především p. Jaromír Ungr umožnil vydat tiskem obsáhlý katalog kolků Československa,  ve spolupráci s Národním muzeem uskutečnit velkou výstavu najstarších kolků na území českých zemí z materiálů významného prvorepublikového sběratele Ladislava Hanuse. Výstava se konala  v Lobkovickém paláci Pražského hradu. Naše spolupráce se Svazem českých filatelistů dále pokračuje a v zasedací síni Svazu se konají naše schůzky. Byl jsem dlouholetým předsedou naší Sekce sběratelů fiskálních cenin a autorem mnoha katalogů.  V roce 2009 se vedení sekce, již pod novým názvem "Společnost sběratelů fiskální filatelie & jiných známek" ujala mladší generace a předsedou se stal p. Miroslav Jeník.

 

Dík patří všem aktivním členům naší Společnosti, kteří dlouhá léta aktivně přispívali jak svými články a náměty v časopise, tak materiálem do našich aukcí a ochotně pomáhali v organizaci našich schůzek.

 

Jiří Kořínek

Kategorie

Stánky jsou ve výstavbě